โรงเรียนอนุบาลชโลทร

คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน มีคุณธรรม ใฝ่รู้ สู่การเรียนอย่างมีความสุข

ติดต่อเรา


โรงเรียนอนุบาลชโลทร

426 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทร. 034-155-759
อีเมล. chalothornkinder426@gmail.com
Facebook : chalothornschool

ภาพแผนที่